Ceník docházky

Jak často bude dítě docházet

Děti nad 2 roky
Pouze celoměsíční vstup 


3 800 Kč/měsíc

Děti do 2 let
Dva - tři dny v týdnu (max. 92hodin/měsíc) 


2 800 Kč/měsíc

Individuální dohoda je možná.

Stravné

Strava na jeden den

Celodenní strava a pití

60 Kč

Strava na celý měsíc

Platí se v hotovosti nebo na běžný účet vždy 1. den v daném měsíci

1 200 Kč

Za dny, které nebude dítě přítomno v dětské skupině, budou peníze převedeny do následujícího měsíce. 

Kdy a jak se platí stravné a docházka

Docházka se platí vždy měsíc dopředu, a to do 15. dne předešlého měsíce bankovním převodem na účet 255990683/0600. Tedy k 15. září bude uhrazena docházka na měsíc říjen. Při platbě vždy uvádějte jméno a příjmení dítěte do poznámky. 

Stravné se platí k 1. dni v měsíci na daný měsíc,  hotově nebo na běžný účet v dětské skupině. Tedy 1. září se platí stravné na září.